Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Kristaus Krikštas

Šv. Jonas Krikštytojas krikštija Jėzų Jordane

Gretutiniai variantai: Viešpaties Krikštas.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama sekmadienį po sausio 6 d. Kalėdų laiko pabaiga. (Lietuvoje 1996–2018 m., jei Viešpaties Apsireiškimo sekmadienis būdavo sausio 7 ar 8 d., buvo nukeliama į pirmadienį.)

Viešpaties šventė (F/5).

Spalva balta.

Liturginiai Mišių skaitiniai

A metais: Skaitiniai *ABC (112)

Iz 42, 1–4. 6–7: Štai mano tarnas, kuriuo aš gėriuosi

Ps 29, 1a. 2. 3ac–4. 3b. 9b–10. P.: Telaimina Viešpats savo tautą ramybe.

Apd 10, 34–38: Viešpats jį patepė Šventąja Dvasia

† Mt 3, 13–17: Pakrikštytas Jėzus pamatė Dievo Dvasią, nusileidžiančią jo

Liturginiai Mišių skaitiniai

B metais: Skaitiniai *ABC (372)

Iz 55, 1–11: Ateikite prie vandens, klausykitės – ir jūs gyvensite

   arba Iz 42, 1–4. 6–7: Štai mano tarnas, kuriuo aš gėriuosi

Iz 12, 2–3. 4bcd. 5–6. P.: Džiaugdamiesi semsite vandenį iš versmių išganingų.

   arba Iz 12, 1a. 2. 3ac–4. 3b. 9b–10. P.: Telaimina Viešpats savo tautą ramybe.

1 Jn 5, 1–9: Dvasia, vanduo ir kraujas

   arba Apd 10, 34–38: Viešpats jį patepė Šventąja Dvasia

† Mk 1, 7–11: Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi

Liturginiai Mišių skaitiniai

C metais: Skaitiniai ABC (78, 481) arba KV (81)

Iz 42, 1–4. 6–7: Štai mano tarnas, kuriuo aš gėriuosi

   arba Iz 40, 1–5. 9–11: Apsireikš Viešpaties šlovė, išvys ją visas pasaulis

Ps 29, 1a. 2. 3ac–4. 3b. 9b–10. P.: Viešpats laimins savo tautą, teiks jai ramybę.

   arba Ps 104, 1b–2. 3–4. 24–25. 27–28. 29–30. P.: Tu, mano siela, Viešpatį šlovink! Viešpatie Dieve, koks esi didis!

Apd 10, 34–38: Viešpats jį patepė Šventąja Dvasia

   arba Tit 2, 11–14; 3, 4–7: Jis išgelbėjo jus Šventosios Dvasios atgimdančiu ir atnaujinančiu nuplovimu

† Lk 3, 15–16. 21–22: Kai Jėzus pasikrikštijęs meldėsi, atsivėrė dangus

Trumpai