Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Elzbieta Portugalė

Šv. karalienė Elzbieta (1271–1336)

Portugalijos karalienė.

Datos: 1271–1336

Gretutiniai variantai: Šv. Elzbieta, Portugalijos karalienė; šv. karalienė Elzbieta.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas liepos 4 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji labdarėms“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (122)

1 Jn 3, 14–18: Ir mes turime guldyti gyvybę už brolius

Ps 112, 1–2. 3–4. 5–7a. 7b–8. 9. P.: Laimingas, kas Viešpaties bijo.

† Mt 25, 31–46: Kiek kartų tai padarėte mažiausiesiems mano broliams, man padarėte

Trumpai

Šv. karalienė Elzbieta (1271–1336) buvo pamaldi, kantri. Karalius, rimtai susirgęs, įvertino žmonos taurumą, kilnumą, atgailavo dėl nuodėmių. Likusi našle (1325 m.) ji tapo pranciškone tretininke; atsidėjo maldai ir atgailos darbams. Ji pastatydino nemažai vienuolynų ir vėliau persikėlė į vieną iš jų – labai griežtos regulos klarisių vienuolyną.