Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Vaclovas

Šv. Vaclovas (~904–~930)

Kankinys.

Datos: ~904–~930.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas rugsėjo 28 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva raudona.

Skaitiniai – iš „Bendrieji kankiniams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (193: 353, 358)

1 Pt 3, 14–17: Dėl jų gąsdinimo neišsigąskite ir nesutrikite

Ps 126, 1–2ab. 2cd–3. 4–5. 6. P.: Su ašara beriamas grūdas, bet džiaugsmas, pjūčiai atėjus.

† Mt 10, 34–39: Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo

Trumpai

Šv. Vaclovas (~904–~930), Bohemijos hercogas, kankinys. Savo senelės šv. Liudmilos dieviška ir žmogiška išmintimi išauklėtas, buvo griežtas sau, bet taikingas karalystės valdyme, gailestingas vargšams. Prahoje išpirkdavo parduodamus pagonis belaisvius ir pasirūpindavo, kad jie būtų pakrikštyti. Po daugybės sunkenybių valdant kraštą ir skelbiant tikėjimą, brolio Boleslovo išduotas, buvo nužudytas bažnyčioje.