Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Mirusiųjų minėjimo diena

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama lapkričio 2 d.

Tolygi IŠKILMEI [S/3]. Neprivaloma.

Spalva violetinė.

Skaitiniai pasirenkami iš gedulinėms Mišioms skirtųjų, žr. IX t.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai G (daug ir kitų pasirinkimų)

Išm 4, 7–15: Sulaukti senatvės – tai kilniai gyventi

   arba 2 Mak 12, 43–46: Jis pasielgė labai gerai ir kilniai, kadangi galvojo apie prisikėlimą

Ps 23, 1–3. 4. 5. 6. P.: Nė keliaudamas slėniu tamsiausiu, aš nebijosiu, nes tu drauge būsi.

   arba Ps 103, 8. 10. 13–14. 15–16. 17–18. P.: Viešpats išgelbi teisiuosius.

Rom 5, 5–11: Nuteisinti jo krauju, mes būsime jo išgelbėti nuo rūsčios bausmės

   arba Rom 6, 3–9: Pradėkime gyventi atnaujintą gyvenimą

† Mt 25, 1–13: Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!

   arba † Lk 12, 35–40: Ir jūs būkite pasirengę

Trumpai

Šventoji Motina Bažnyčia jau pagerbusi visus savo vaikus danguje tinkamomis pamaldomis, stengiasi užtarti pas Dievą visas sielas, kurios su tikėjimo ženklu pirma mūsų išėjo ir miega prisikėlimo viltyje, taip pat ir visus iškeliavusius nuo pasaulio pradžios, kurių tikėjimą žino tik vienas Viešpats, kad jie, nuo nuodėmės poveikio nuvalyti ir įžengę į dangaus piliečių draugiją, galėtų džiaugtis amžina palaima.