Lapkričio 2 d.
Mirusiųjų diena (Vėlinės)

Pirmasis skaitinys (Dan 12, 1–3)

    Aš, Danielius, gedėjau ir išgirdau tokius Viešpaties žodžius:
    „Pakils tuo laiku didysis angelų kunigaikštis Mykolas – jis stos už tavosios tautos sūnus. Tuomet ateis negandos laikas, kokio dar nebuvo nuo tautų atsiradimo iki tol.
    Bet tavoji tauta bus išgelbėta – kiekvienas, kuris įrašytas knygoje.
    Daug kas iš miegančių dulkių šalyje nubus: vieni – amžinajam gyvenimui, kiti – nešlovei, amžinai gėdai.
    Protingieji spindės kaip dangaus skaidrynė, ir daugelį išmokiusieji teisybės – tarsi žvaigždės visada, per amžius“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 41, 2–5; 42, 3. 4)

P.  Mano siela ištroškusi gyvojo Dievo.

Antrasis skaitinys (Fil 3, 20–21)

    Broliai!
    Mūsų tėvynė danguje, ir iš ten mes laukiame Išgelbėtojo, Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingąjį kūną ta galia, kuria jis sau visa palenkia.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 6, 39)

P.  Aleliuja. – Tokia mano Tėvo valia, kad nepražudyčiau nė vieno, kuriuos jis man pavedė,
                      bet kad prikelčiau juos paskutiniąją dieną,– sako Viešpats. – P. Aleliuja.

Evangelija (Jn 6, 37–40)

    Jėzus kalbėjo minioms: „Visi, kuriuos man duoda Tėvas, ateis pas mane, ir ateinančio pas mane aš neatstumsiu. Aš nužengiau iš dangaus vykdyti ne savo valios, bet valios to, kuris mane siuntė. O mano Siuntėjo valia reikalauja, kad nepražudyčiau nė vieno, kuriuos jis man pavedė, bet kad prikelčiau juos paskutiniąją dieną.
    Tokia mano Tėvo valia, kad kiekvienas, kuris regi Sūnų ir tiki jį, turėtų amžinąjį gyvenimą; todėl aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną“.