Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Rita Kašietė

Šv. Rita (1381–1457)

Vienuolė.

Datos: 1381–1457.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minima gegužės 22 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji vienuolėms“?.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai

P.:

† :

Trumpai

Šv. Rita (1381–1457) gimė Rokaporenoje, Italijoje. Ji norėjo tapti vienuole, bet pakluso tėvų valiai ir ištekėjo. Vyras buvo žiaurus tironas. Po 18 metų Rita tapo našle. Du jos sūnūs siekė kraujo keršto, bet Rita įtikino juos, kad šio sumanymo atsisakytų. Rita įstojo į augustinijonių vienuolyną Kašijoje, Italijoje. Pasišventė bedalių globai ir stropiai meldėsi už žmones, kurie apleido savo religines pareigas. Būdama vienuolė, ji buvo visoms seserims pavyzdys: visas pralenkė apsimarinimais ir buvo plačiai žinoma, kad Dievas išklauso jos maldą.