Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Bonaventūras

Šv. Bonaventūras (1221–1274)

Vyskupas, Bažnyčios mokytojas; pranciškonas.

Datos: 1221–1274.

Gretutiniai variantai: Šv. Bonaventūra.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas liepos 15 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“ arba „Bendrieji Bažnyčios mokytojams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (126...)

Ef 3, 14–19: Pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta visokį žinojimą

Ps 119, Ps 118, 9–14. P.: Mane savo įsakymų, Viešpatie, mokyk.

† Mt 23, 8–12: Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas

Trumpai

Šv. Bonaventūras (1221–1274), filosofas scholastikas, teologas, pranciškonas. 1257 m. – Pranciškonų ordino generolas, o nuo 1273 m. – kardinolas ir popiežiaus legatas Lione. Su šv. Tomu Akviniečiu laikomas vienu žymiausių visų laikų teologų. 1482 m. paskelbtas šventuoju, o 1588 m. – Bažnyčios mokytoju.