Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Petras Klaveras

Šv. Petras Klaveras (1580–1654)

Kunigas, jėzuitas.

Datos: 1580–1654.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas rugsėjo 9 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“ arba „Bendrieji vienuoliams“?.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai

P.:

† :

Trumpai

Šv. Petras Klaveras (1580–1654), Jėzaus Draugijos kunigas. Jis daugiau nei keturiasdešimt metų su nuostabiu atsidavimu ir nepaprasta artimo meile darbavosi ir rūpinosi į vergiją parduotais juodaodžiais, pats jų pakrikštijo beveik tris tūkstančius.