Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Kryžiaus Išaukštinimas

Šventojo Kryžiaus Išaukštinimas

Datos: pradėta švęsti nuo 335.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama rugsėjo 14 d.

Šventė (F/5).

Spalva raudona.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (180)

Sk 21, 4b–9: Kas įgeltas pažvelgdavo – išlikdavo gyvas

Ps 78, 1–2. 34–35. 36–37. 38. P.: Neužmirškime Dievo stebuklų!

Fil 2, 6–11: Jis nusižemino, todėl ir Dievas jį išaukštino

† Jn 3, 13–17: Turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus

Trumpai

Šv. Elena 326 m. rado šv. Kryžių. Šis įvykis imtas švęsti Rytuose, o nuo 650 m. šventė buvo įvesta ir Vakaruose. Kitą dieną po Prisikėlimo bazilikos, pastatytos ant Kristaus kapo, konsekracijos buvo iškeltas ir pagarbintas Kristaus kryžius, kaip Jo velykinės pergalės ženklas ir pasirodysiantis danguje ženklas, skelbiantis visiems antrąjį Jo atėjimą.