Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Petras Šanelis

Šv. Petras Šanelis (1803–1841)

Kunigas, kankinys.

Datos: 1803–1841.

Gretutiniai variantai:

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas balandžio 28 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva raudona.

Skaitiniai – iš „Bendrieji kankiniams“ arba „Bendrieji misionieriams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (71: 380, 399)

1 Kor 1, 18–25: Dievas panorėjo skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kuri tiki

Ps 117, 1. 2. P.: Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją.

† Mk 1, 14–20: Aš jus padarysiu žmonių žvejais.

Trumpai

Šv. Petras Šanelis (1803–1841) gimė Prancūzijoje; tapo kunigu, seminarijos dėstytoju. Įstojo į Maristų ordiną, keletą metų sėkmingai apaštalavo Okeanijoje. Žuvo, nes įsiutino pagonių čiabuvių vadą patraukęs į krikščionybę jo sūnų.