Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Brunonas

Šv. Brunonas (1030/35–1101)

Kunigas.

Datos: 1030/35–1101.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas spalio 6 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji vienuoliams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š 9203: 480, 513)

Fil 3, 8–14: Siekiu laimikio aukštybėse, kurio Dievas kviečia siekti Kristuje Jėzuje

Ps 1, 1–2. 3. 4. 6. P.: Laimingas, kuris Viešpaties mėgsta Teisyną.

† Lk 9, 57–62: Aš seksiu tave, kur tik tu eisi

Trumpai

Šv. Brunonas (1030/35–1101), kunigas. Kilęs iš romėnų Agripos kolonijos Lotaringijoje, Prancūzijoje dėstė teologines disciplinas. Trokšdamas vienišo gyvenimo, su keliais mokiniais Alpių kalnų Kartūzijos slėnyje įkūrė Ordiną, kur eremitų vienišumas buvo suderintas su tam tikru bendravimu. Popiežiaus Urbono II buvo pašauktas į Romą, kad padėtų Bažnyčios reikaluose, tačiau paskutinius savo gyvenimo metus praleido dykumoje netoli Turo vienuolyno Kalabrijoje.