Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Liudvikas

Šv. Liudvikas IX (1214–1270)

Išpažinėjas.

Datos: IV a.

Gretutiniai variantai: šv. Liudvikas, išpažinėjas, Prancūzijos karalius.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas rugpjūčio 25 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji įvairiems šventiesiems“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (166: 461, 503)

Iz 58, 6–11: Dalykis su alkstančiu duona

Ps 112, 1–2. 3–4. 5–7a. 7b–8. 9. P.: Laimingas, kas Viešpaties bijo.

† Mt 22, 34–40: Mylėk Viešpatį, savo Dievą, ir savo artimą kaip save patį

Trumpai

Šv. Liudvikas IX (1214–1270) karaliavo nuo 12 metų, talkinamas motinos. Vadovavo dviem kryžiaus žygiams į Šventąją Žemę. Jo iniciatyva Prancūzijoje ėmė veikti parlamentas; jis patobulino krašto valdymą, teisinę, finansinę sistemą. Rėmė mokslą, švietimą. Jam valdant įkurtas Sorbonos universitetas. Pats gyveno labai kukliai, asketiškai. Išgarsėjo teisingumu valdyme, meile vargšams, ištverme nelaimėse ir nesėkmėse. Sudaręs santuoką, turėjo dvylika sūnų, kuriuos puikiai ir pamaldžiai išauklėjo. Kryžiaus ir Viešpaties kapo garbinimui skyrė turtą, jėgas ir pačią gyvybę, kol susirgęs maru mirė karo stovykloje prie Tuniso šiaurės Afrikoje.