Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Norbertas

Šv. Norbertas (~1080–1134)

Vyskupas.

Datos: ~1080–1134.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas birželio 6 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“ arba „Bendrieji vienuoliams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (96: 373, 517)

Ez 34, 11–16: Kaip ganytojas pasirūpina nuklydusiais nuo bandos gyvuliais, taip ir aš pasirūpinsiu savo avimis

Ps 23, 1–3. 4. 5. 6. P.: mane Viešpats gano: man nieko nestinga.

† Lk 14, 25–33: Kas neišsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys

Trumpai

Šv. Norbertas gimė apie 1080–1082 m., mirė 1134 m. Jis keliavo po Galiją, ragindamas atgailauti ir keisti gyvenseną. Šventasis įkūrė 8 abatijas ir 2 vienuolynus.