Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Pranciškus Salezas

Šv. Pranciškus Salezas (1567–1622)

Vyskupas, Bažnyčios mokytojas (1877); teisininkas.

Katalikų žurnalistų ir rašytojų globėjas (1923).

Datos: 1567–1622

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas sausio 24 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“ arba „Bendrieji Bažnyčios mokytojams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (31: 419, 519)

Ef 3, 8–12: Skelbti pagonims nesuvokiamus Kristaus turtus

Ps 37, 3–4. 5–6. 30–31. P.: Teisuolio burna išmintį skelbia.

† Jn 15, 9–17: Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau

Trumpai

Šv. Pranciškus Salezas (1567–1622), teisininkas. 1602 m. konsekruotas Ženevos vyskupu. Manoma, kad dėl jo kelios dešimtys tūkstančių protestantų atsivertė į katalikybę. Kartu su šv. Joana Pranciška Šantaliete įsteigė Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo seserų vienuoliją. Jo dvasinio gyvenimo patarimai pritaikyti visiems ir išleisti knygoje „Įvadas į dvasinį gyvenimą“ arba „Filiotėja“ per trumpą laiką paplito po visą pasaulį. 1877 m. paskelbtas Bažnyčios mokytoju, 1923 m. Pijus XI paskyrė jį katalikų žurnalistų ir rašytojų globėju.

PLAČIAU

Popiežius BENEDIKTAS XVI. Bendrosios audiencijos katechezė apie šventąjį Pranciškų Salezą >>