Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Viešpaties Apreiškimas

Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai

Gretutiniai variantai: Viešpaties Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai, Viešpaties Apreiškimas Švč. M. Marijai; Apreiškimas Švč. M. Marijai.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama kovo 25 d., jei pasitaiko per gavėnios sekmadienį, keliama į pirmadienį po jo. Jei Didžiąją savaitę ar Velykų aštuondienį, keliama į pirmadienį po Atvelykio.

IŠKILMĖ (S/3). Neprivaloma.

Spalva balta.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (63)

Iz 7, 10–14; 8, 10: Štai mergelė pradės

Ps 40, 7–8a. 8b–9. 10. 11. P.: Štai ateinu, o Dieve, vykdyti tavo valios.

Žyd 10, 4–10: Štai ateinu, kaip knygos rietime apie mane parašyta, vykdyti tavo, o Dieve, valios

† Lk 1, 26–38: Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų

Trumpai

Nazareto miestelyje Viešpaties angelas pranešė Marijai: „Štai tu pradėsi ir pagimdysi sūnų, kuris bus vadinamas Aukščiausiojo Sūnumi.“ Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė; teesie man pagal tavo žodį.“ Ir taip atėjus laikų pilnatvei, dėl mūsų, žmonių, ir dėl mūsų išganymo Vienatinis Dievo Sūnus Šventosios Dvasios veikimu priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo žmogumi.

Iškilmė švenčiama kovo 25 d., jei pasitaiko per gavėnios sekmadienį, keliama į pirmadienį po jo, jei Didžiąją savaitę ar Velykų aštuondienį, keliama į pirmadienį po Atvelykio.