Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Grigalius Narekietis

BUS PATIKSLINTA ir PAPILDYTA po LVK potvarkio.

Abatas, Bažnyčios mokytojas.

Datos: ~850–~1005

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas vasario 27 d. nuo 2021 m.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“ arba „Bendrieji Bažnyčios mokytojams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai

P.:

† :

Trumpai

www.vaticannews.va

Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos dekretas

bernardinai.lt