Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Pankratas

Šv. Pankratas (III–IV a.)

Kankinys.

Datos: III–IV a.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas gegužės 12 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji kankiniams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (82: 468, 497)

Apr 19, 1. 5–9a: Palaiminti, kurie pakviesti į Avinėlio vestuvių pokylį

Ps 103, 1–2. 3–4. 8–9. 13–14. 17–18a. P.: Tegu mano siela Viešpatį šlovina.

† Mt 11, 25–30: Paslėpei tai nuo išmintingųjų, o apreiškei mažutėliams

Trumpai

Šv. Pankratas gimė III a. pab. Po tėvų mirties jo dėdė pasiėmė jį į Romą. Abu – ir dėdė, ir jis – tapo krikščionimis. Diokletiano persekiojimų metu 304 m. Pankratas tapo egzekucijos, įvykusios Romoje, auka – buvo nukirsdintas. Tuo metu jam buvo 14 metų.