Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Lurdo Švč. Mergelė Marija

Lurdo Švč. Mergelė Marija

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minima vasario 11 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Tą dieną švenčiama ir Pasaulinė ligonių diena.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (47, 328)

Iz 66, 10–14c: Štai tartum tėkmę nukreipsiu jon taiką

Jdt 13, 18bcde. 19. P.: Tu mūsų tautos pasididžiavimas.

† Jn 2, 1–11: Ten dalyvavo ir Jėzaus motina

Trumpai

Lurdo Švč. Mergelė Marija, kurią ketvirtaisiais (1858 m.) po Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmos paskelbimo metais Pirenėjų kalnuose prie Gavės upės netoli Lurdo miestelio paprasta mergaitė šv. Bernadeta Subiru (Soubirous) ne kartą matė Masabielio (Massabielle) olose, save įvardijo: „Aš esu Nekaltasis Prasidėjimas.“ Šiandien Lurdo šventovę kasmet aplanko milijonai maldininkų ir sveikatos Marijos užtarimu prašančių ligonių.