Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Baltramiejus, apaštalas

Šv. apaštalas Baltramiejus

Apaštalas.

Lietuvoje – amatininkų globėjas.

Datos: I a.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama rugpjūčio 24 d.

Šventė (F/7).

Spalva raudona.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (164)

Apr 21, 9b–14: Ant tų pamatų užrašyti dvylikos Avinėlio apaštalų vardai

Ps 145, 10–11. 12–13ab. 17–18. P.: Viešpatie, tegu žmonės supranta tavo karalystės kilnumą.

† Jn 1, 45–51: Štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos

Trumpai

Šv. Baltramiejus, vienas iš 12 apaštalų, minimas NT (plg. Mt 10, 3; Lk 6, 14; Mk 3, 18; Apd 1, 13). Iš pradžių turėjo Jono vardą. Istorikas Euzebijus teigia, kad šv. Baltramiejus skelbė Evangeliją Indijoje. Dar apaštalavo Armėnijoje, Laodikėjoje (Turkijos vakaruose), Mesopotamijoje, Etiopijoje ir kitur. Manoma, kad nukankintas Armėnijoje. Lietuvoje – amatininkų globėjas.