Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Kristaus Gimimas

Salvinijos Gedrimienės gobelenas

TAISOMA.

Gretutiniai variantai: Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimas, Kalėdos.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama gruodžio 25 d.

IŠKILMĖ (S/2). PRIVALOMA.

Vigilija – Kūčių vakaro Mišios. Skirtingi skaitiniai nakties, ryto, dienos Mišiose. Ryto ir dienos Mišioms leidžiama rinktis iš visų trijų rinkinių.

Vigilijos (Kūčių vakaro) Skaitiniai ABC (48)

Iz 62, 1–5: Viešpats tavimi žavisi

Ps 89, 4–5. 16–17. 27. 29. P.: Viešpatie, tavo malones giedosiu per amžius.

Apd 13, 16–17. 22–25: Paulius skelbia Kristų, Dovydo Sūnų

† Mt 1, 1–25: Marija pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus

Skaitiniai ABC (51)

Iz 9, 1–6: Sūnus mums duotas

Ps 96, 1–2a. 2b–3. 11–12. 13. P.: Šiandien mums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas.

Tit 2, 11–14: Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms

† Lk 2, 1–14: Šiandien jums gimė Išganytojas

Skaitiniai ABC (54)

Iz 62, 11–12: Štai tavo Gelbėtojas ateina

Ps 97, 1. 6. 11–12. P.: Šiandien šviesa nušvito: mums užgimė Viešpats.

Tit 3, 4–7: Jis išgelbėjo mus dėl savo gailestingumo

† Lk 2, 15–20: Piemenys rado Mariją, Juozapą ir kūdikį

Skaitiniai ABC (56)

Iz 52, 7–10: Visi pasaulio kraštai išvys mūsų Dievo išganymą

Ps 98, 1. 2–3ab. 3cd–4. 5–6. P.: Mato visas pasaulis išganingąjį Dievo veikimą.

Žyd 1, 1–6: Dievas prabilo į mus per Sūnų

† Jn 1, 1–18: Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų

Trumpai

MŪSŲ VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS GIMIMO IŠKILMĖ (Kalėdos)

Nuo pasaulio sukūrimo praėjus nesuskaičiuojamiems amžiams, kai Dievas pradžioje sukūrė dangų ir žemę bei pagal savo paveikslą suformavo žmogų; po daugybės amžių, septyni šimtai penkiasdešimt antraisiais metais po Romos miesto įkūrimo; keturiasdešimt antraisiais imperatoriaus Oktaviano Augusto viešpatavimo metais; visam pasauliui esant ramiam, amžinojo Dievo ir amžinojo Tėvo Sūnus, norėdamas savo švenčiausiuoju atėjimu pašventinti pasaulį, prasidėjęs iš Šventosios Dvasios Mergelėje Marijoje, nuo prasidėjimo praėjus devyniems mėnesiams, Judo Betliejuje gimė iš Mergelės Marijos, tapo žmogumi: ši diena – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo pagal kūną iškilmė.