Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Jokūbas, apaštalas

Šv. apaštalas Jokūbas (I a.)
p>Datos: I a.

Gretutiniai variantai: šv. apaštalas Jokūbas.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama liepos 25 d.

Šventė (F/7).

Spalva raudona.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (131, 539)

2 Kor 4, 7–15: Mes visuomet nešiojame savo kūne Jėzaus merdėjimą

Ps 126, 1–2ab. 2cd–3. 4–5. 6. P.: Su ašara beriamas grūdas, bet džiaugsmas, pjūčiai atėjus.

† Mt 20, 20–28: Mano taurę jūs gersite

Trumpai

Apaštalas Jokūbas (I a.), dar vadinamas Jokūbu Vyresniuoju, Zebediejaus ir Salomės sūnus, evangelisto Jono brolis. Dvylikos apaštalų sąraše Jokūbas užima trečią vietą po Petro ir Andriejaus (Mt 10, 2). Dalyvavo Jayro dukters prikėlime, Jėzaus agonijoje Alyvų kalne. Manoma, kad skelbė Evangeliją Ispanijoje. Nužudytas apie 42 m. Pirmas iš apaštalų laimėjo kankinystės vainiką.