Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Augustinas Kenterberietis

Šv. Augustinas Kenterberietis (†605)

Vyskupas; benediktinas

Datos: †605.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas gegužės 27 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji misionieriams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (88: 390, 395)

1 Tes 2, 2b-8: Mes troškome pasidalyti su jumis ne tik Evangelija, bet ir savo gyvybe

Ps 96, 1–2a. 2b–3. 7–8a. 10. P.: Skelbkit tautoms nuostabius Viešpaties darbus.

† Mt 9, 35–38: Pjūtis didelė, o darbininkų maža

Trumpai

Šv. Augustinas Kenterberietis, arkivyskupas mirė 605 m. Šį Šv. Andriaus abatijos vyresnįjį kartu su vienuoliais popiežius šv. Grigalius Didysis 597 m. pasiuntė į Angliją. Iš Thanet’o salos Augustino atstovai nuvyko pas Anglijos karalių Etelbertą ir gavo jo leidimą apaštalauti Kente ir pakrikštyti monarchą bei tūkstančius jo pavaldinių. Popiežius, jo prašomas, atsiuntė į Angliją šv. Justą, Melitą ir Pauliną su knygomis, liturginiais rūbais bei reikmenimis. Žemėje, kurią Kenterberyje Augustinui padovanojo karalius, šis atstatė bažnyčią ir įkūrė Šv. Petro ir Pauliaus benediktinų vienuolyną. Po to jis įkūrė Londono ir Ročesterio vyskupijas.