Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Laurynas

Šv. Laurynas (†258)

Diakonas, kankinys.

Datos: †258.

Gretutiniai variantai: šv. Brunonas, šv. Brunonas Bonifacas, šv. Bonifacas Kverfurtietis.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama rugpjūčio 10 d.

Šventė (F/7).

Spalva raudona.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (148)

2 Kor 9, 6–10: Dievas myli linksmą davėją

Ps 112, 1–2. 5–6. 7–8. 9. P.: Laimingas, kas kito gailisi, paskolą duoda.

† Jn 12, 24–26: Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas

Trumpai

Šv. Laurynas (†258) buvo vienas iš septynių Romos diakonų, kuriuos paskyrė popiežius Sikstas II. Nuo pirmųjų amžių yra labiausiai garbinamas Romos kankinys. Suėmus popiežių, imperatorius šv. Laurynui įsakė surinkti Romos bažnyčios turtus ir perduoti civilinei valdžiai. Šventasis surinko vargšų minią ir imperatoriui pasakė: „Jie – mūsų Bažnyčios didysis turtas.“ Po trijų dienų buvo sudegintas. Jo kūnas palaidotas Romoje, Verano kapinėse, dabar pavadintose jo vardu.