Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Pranciškus Paulietis

Šv. Pranciškus Paulietis (1436–1507)

Atsiskyrėlis.

Datos: 1436–1507.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas balandžio 2 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji vienuoliams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (66: 480, 515)

Fil 3, 8–14: Siekiu laimikio aukštybėse, kurio Dievas kviečia siekti Kristuje Jėzuje

Ps 16, 1–2a ir 5. 7–8. 11. P.: Viešpatie, tu – mano paveldėtasis turtas.

† Lk 12, 32–34: Jūsų Tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę!

Trumpai

Šv. Pranciškus Paulietis (1436–1507), atsiskyrėlis, Kalabrijoje įsteigė Mažesniųjų Brolių ordiną, savo mokinius įpareigojo gyventi vien iš išmaldų, neturėti jokio turto, neleisti pinigų, nuolat maitintis gavėniniu maistu. Karalius Liudvikas XI pakvietė jį į Prancūziją, kur, pagarsėjęs gyvenimo griežtumu, mirė.