Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Marija Goreti

Šv. Marija Goreti (1890–1902), mergelė ir kankinė

Mergelė, kankinė.

Datos: IV a.

Gretutiniai variantai:

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minima liepos 6 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva raudona.

Skaitiniai – iš „Bendrieji kankiniams“ arba „Bendrieji mergelėms“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (122)

1 Kor 6, 13c–15a. 17–20: Jūsų kūnai yra Kristaus nariai

Ps 31, 3cd–4. 6. 8ab. 16bc–17. P.: Viešpatie, į tavo rankas pavedu savo gyvybę.

† Jn 12, 24–26: Jei kviečių grūdas apmirs, jis duos gausių vaisių

Trumpai

Šv. Marija Goreti (1890–1902), mergelė ir kankinė. Jos vaikystė buvo sunki, teko daug padėti motinai namuose, bet, nepaisant to, ji nepaliaudama meldėsi. Sulaukusi dvylikos metų, gindama nuo prievartautojo savo skaistybę, netoli Netūno, Italijos Lacijuje, mirė kankinės mirtimi.