Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Andriejus Kim Taegonas, kunigas, ir kiti Korėjos kankiniai

Šv. Andriejus Kim Taegonas, kunigas, ir kiti Korėjos kankiniai (XIX a.)

Kankiniai.

Datos: XIX a.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minima rugsėjo 20 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva raudona.

Skaitiniai – iš „Bendrieji kankiniams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (330...)

Sir 51, 1–8: Didžiai maloningai teikei man pagalbą

Ps 124, 2–3. 4–5. 7b–8. P.: Esame ištrūkę tarsi paukštelis iš paukštininko žabangų.

† Jn 17, 11b–19: Pasaulis jų nekentė

Trumpai

Šv. Andriejus Kim Taegonas, kunigas, ir kiti Korėjos kankiniai. XVII a. pradžioje Korėjoje prasidėjusios misijos taip pat paženklintos kankinių krauju. Prie krikščionybės skleidimo ypač daug prisidėjo pasauliečiai. Nuo 1836 m., atvykus misionieriams iš Prancūzijos, prasidėjo žiaurūs persekiojimai. Per 1839, 1844 ir 1866 metais vykusius persekiojimus buvo nukankinti 103 krikščionys, tarp jų ir kunigas šv. Andriejus Kim Taegonas.