Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Kristaus Paaukojimas

Viešpaties Jėzaus Paaukojimas

Keturiasdešimta diena po Jėzaus gimimo.

Gretutiniai variantai: Viešpaties Paaukojimas, Grabnyčios.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama vasario 2 d.

Viešpaties šventė ( F/5).

Spalva balta.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (40)

Mal 3, 1–4: Ateis į savo šventyklą valdovas, kurio jums reikia

Ps 24, 7. 8. 9. 10. P.: Visatos galingasis Viešpats yra garbingas Valdovas.

Žyd 2, 14–18: Jis turėjo visu kuo tapti panašus į brolius

† Lk 2, 22–40: Mano akys išvydo tavo išgelbėjimą

Trumpai

Ši šventė graikų vadinta Hypapante, nes keturiasdešimtą dieną po gimimo Jėzus buvo Juozapo ir Marijos nuneštas į šventyklą, vykdant Mozės Įstatymą. Tikinti ir džiūgaujanti tauta pasitinka Išganytoją – „šviesą pagonims apšviesti ir Izraelio tautos garbę“.