Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Švč. M. Marijos bazilikos pašventinimas

Iš Švč. Mergelės Marijos bazilikos

Gretutiniai variantai: Švč. Mergelės Marijos bazilikos pašventinimas; Švč. M. Marijos didžiosios bazilikos Romoje pašventinimas; Švč. M. Marija Snieginė; Snieginė.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas rugpjūčio 5 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji Švč. Mergelei Marijai“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (142: 311, 327)

Apr 21, 1–5a: Išvydau naująją Jeruzalę, kuri buvo išsipuošusi kaip nuotaka savo sužadėtiniui

Jdt 13, 23bc–24a. 25abc. P.:

† Lk 11, 27–28: Palaimintos įsčios, kurios tave nešiojo

Trumpai

p>Švč. Mergelės Marijos bazilikos pašventinimas (Snieginė). Pasak legendos, 352 metais, tvankią rugpjūčio 4-osios naktį, Romoje Dievo Motina sapne pasirodė bevaikei turtingų senyvų sutuoktinių porai, kuri meldė Švč. Motiną nurodyti galimą turtų paveldėtoją. Tačiau Marija išreiškė norą, kad jos garbei būtų pastatyta bažnyčia, ir pasakė, kad ta vieta būsianti apsnigta. Tą naktį Marija taip pat pasirodė sapne pop. Liberijui ir perdavė jam šį norą. Kitą rytą pabudusi Roma išvydo nuostabų vaizdą – sniegą ant Eskvilino kalvos, bet nuostabiausia buvo tai, kad sniego pusnys buvo bažnyčios formos. Sniegas vasarą išties buvo stebuklas, tad bevaikė pora palaikė tai ženklu ir paaukojo pinigų bažnyčios statybai. Po dvejų metų pastatyta bažnyčia tapo svarbiausia Dievo Motinos šventove Romoje. Kadangi ją pašventino pop. Liberijus, ji pavadinta Bazilika Liberiana. Tačiau VII a. ją imta vadinti Didžiąja Švč. Mergelės Marijos bazilika.