Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Kirilas Aleksandrietis

Šv. Kirilas Aleksandrietis (~380–444)

Vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

Datos: ~380–444.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas birželio 27 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“ arba „Bendrieji Bažnyčios mokytojams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (109: 393, 424)

2 Tim 4, 1–5: Dirbk evangelisto darbą, atlik savo tarnystę

Ps 89, 2–3. 4–5. 21–22. 25. 27. P.: Viešpatie, tavo malones giedosiu per amžius.

† Mt 5, 13–19: Jūs – pasaulio šviesa

Trumpai

Šv. Kirilas Aleksandrietis gimė apie 376–380 m., mirė 444 m. Buvo griežtas, karšto būdo; energingai kovojo su eretiku Nestorijumi. Jo iniciatyva buvo sušauktas Bažnyčios Efezo Susirinkimas (431 m.), kuriame pasmerktas Nestorijaus mokymas. Jis neigė dieviškąją Jėzaus prigimtį ir nepripažino Švč. Mergelės Marijos Dievo Motinos titulo.