Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Laurynas Brindizietis

Šv. Laurynas Brindizietis (1559–1619)

Kunigas, Bažnyčios mokytojas; kapuinas, pamokslininkas.

Datos: IV a.

Gretutiniai variantai:

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas liepos 21 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“ arba „Bendrieji vienuoliams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (127)...

2 Kor 4, 1–2. 5–7: Mes skelbiame Kristų Jėzų, save telaikydami jūsų tarnais dėl Jėzaus meilės

Ps 119, 129. 130 133. 135. 144. P.: Tavasis, Viešpatie, žodis yra mano žingsniams žibintas.

† Mk 4, 1–10, 13–20: Sėjėjas išsirengė sėti

Trumpai

Šv. Laurynas Brindizietis (1559–1619), kapucinų vienuolis, pamokslininkas, Kapucinų ordino generolas.