Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Fatimos Švč. Mergelė Marija

Fatimos Marija

Datos: XX a.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minima gegužės 13 d. Lietuvoje nuo 2004 m.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai

P.:

† :

Trumpai

Fatimos Marijos šventovė Portugalijoje yra viena žinomiausių pasaulyje Marijos šventovių. Ją kasmet aplanko per tris milijonus piligrimų. Pirmasis Marijos apsireiškimas trims Fatimos piemenėliams įvyko 1917 metų gegužės 13 d. Apsireiškimai kartojosi kas mėnesį pusę metų. Per vieną apsireiškimą Mergelė Marija patikėjo trims piemenėliams žinią, kuri vėliau pagarsėjo kaip Fatimos paslaptis. Joje buvo įspėjama apie gresiantį pasaulinį karą, buvo kalbama apie komunizmo žlugimą ir pasikėsinimą į vyskupą baltais drabužiais.