Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Justinas

Šv. Justinas (II a.)

Kankinys; aplogetas.

Telšių vyskupijos globėjas.

Datos: II a.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas birželio 1 d.

Privalomas minėjimas (M/10); Telšių vyskupijoje – šventė (F/8a).

Spalva raudona.

Skaitiniai – iš „Bendrieji kankiniams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (94, 424)

1 Kor 1, 18–25: Dievas panorėjo skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kurie tiki

Ps 34, 2–3. 4–5. 6–7. 8–9. P.: Viešpats išvaduoja mane iš baisybių.

† Mt 5, 13–19: Jūs – pasaulio šviesa

Trumpai

Šv. Justinas (II a.) – žymiausias pirmųjų amžių krikščionių filosofas ir apologetas. Romos prefekto Rustiko drauge su mokinių būreliu dėl tikėjimo buvo nuteistas mirti. Iš gausių jo veikalų tik 3 yra išlikę iki mūsų dienų: 2 Apologijos ir Dialogas su žydu Trifonu.