Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Morkus

Šv. evangelistas Morkus

Evangelistas.

Datos: I a.

Gretutiniai variantai: šv. evangelistas Morkus.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama balandžio 25 d.

Šventė (F/7).

Spalva raudona.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (69)

1 Pt 5, 5b–14: Jus sveikina mano sūnus Morkus

Ps 89, 2–3. 6–7. 16–17a. P.: Viešpatie, tavo malones giedosiu per amžius. / Aleliuja.

† Mk 16, 15–20: Skelbkite Evangeliją visai kūrinijai

Trumpai

Šv. Morkus kartu su savo pusbroliu Barnabu lydėjo apaštalą Paulių pirmojoje misijų kelionėje, o vėliau tapo apaštalo Petro palydovu ir vertėju. Manoma, kad būtent Petras papasakojo Morkui apie Jėzų daug dalykų, kuriuos jis ir surašęs Evangelijoje pagal Morkų.