Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Kristaus Atsimainymas

Viešpaties Jėzaus Kristaus Atsimainymas

Gretutiniai variantai: Viešpaties Atsimainymas; Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Atsimainymas.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama rugpjūčio 6 d.

Šventė (F/5).

Spalva balta.

A, B, C metais skiriasi tik evangelijų skaitiniai.

Liturginiai Mišių skaitiniai

A metais: Skaitiniai Š (143)

Dan 7, 9–10. 13–14: Jo drabužiai balti kaip sniegas

Ps 97, 1–2. 5–6. 9. P.: Viešpats – Valdovas, jis didis viršum visos žemės.

2 Pt 1, 16–19: Tą balsą girdėjome aidint iš dangaus

† Mt 17, 1–9: Jo veidas sužibo kaip saulė

Liturginiai Mišių skaitiniai

B metais: Skaitiniai Š (143, 145)

Dan 7, 9–10. 13–14: Jo drabužiai balti kaip sniegas

Ps 97, 1–2. 5–6. 9. P.: Viešpats – Valdovas, jis didis viršum visos žemės.

2 Pt 1, 16–19: Tą balsą girdėjome aidint iš dangaus

† Mk 9, 2–10: Šitas mano mylimasis Sūnus

Liturginiai Mišių skaitiniai

C metais: Skaitiniai Š (143, 146)

Dan 7, 9–10. 13–14: Jo drabužiai balti kaip sniegas

Ps 97, 1–2. 5–6. 9. P.: Viešpats – Valdovas, jis didis viršum visos žemės.

2 Pt 1, 16–19: Tą balsą girdėjome aidint iš dangaus

† Lk 9, 28b–36: Mozė ir Elijas kalbėjo apie jo gyvenimo pabaigą

Trumpai

Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą, jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai ant aukšto kalno. Ten Jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su Juo...