Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Rožė Limietė

Šv. Rožė Limietė (1586–1617)

Mergelė.

Datos: IV a.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minima rugpjūčio 23 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji mergelėms“ arba „Bendrieji vienuolėms“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (164: 438, 498)

2 Kor 10, 17 – 11,2: Aš jus sužiedavau su vienu vyru, su Kristumi, ir turiu pas jį nuvesti jus kaip skaisčią mergelę

Ps 148, 1–2. 11–13a. 13c–14. P.: Jaunuoliai, mergelės, garbinkit Viešpaties vardą.

† Mt 13, 44–46: Parduoda visa,ką turi, ir perkasi tą dirvą

Trumpai

Šv. Rožė Limietė (1586–1617) gimė religingoje ispanų šeimoje. Dėl nepaprasto grožio Elzbietą imta vadinti Rože. Sulaukusi 14 metų, tapo dominikonių tretininke. Stengėsi padėti vienišiems, ligotiems žmonėms, bet tėvai nuskurdo ir anksti mirė, todėl ji sunkiai vertėsi. Gyveno asketiškai, maldingai ir išgarsėjo savo šventumu (kiekvieną penktadienį regėdavo Kristaus kančią). Rožė – labiausiai gerbiama Lotynų Amerikos šventoji, Amerikos globėja.