Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Marcelinas ir Petras

Šv. Marcelinas ir šv. Petras (II a. Romos miesto kankiniai)

Kankiniai.

Datos: II a.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas birželio 2 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva raudona.

Skaitiniai – iš „Bendrieji kankiniams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (95: 348, 362)

2 Kor 6, 4–10: Kai mirštame – ir štai vėl gyvuojame

Ps 16, 1–2a ir 5. 7–8. 11. P.: Viešpatie, tu mano paveldėtasis turtas

† Jn 17, 11b–19: Pasaulis jų nekentė

Trumpai

Šv. Marcelinas ir šv. Petras – II amžiaus Romos miesto kankiniai, palaidoti Damazo katakombose Romoje.