Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Jono Krikštytojo Gimimas

Šv. Jonas Krikštytojas krikštija Jėzų

Šv. Jonas Krikštytojas – Kauno arkivyskupijos globėjas.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama birželio 24 d.

IŠKILMĖ (S/3). Neprivaloma.

Vigilija.

Spalva balta.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Vigilijos Skaitiniai Š (103)

Jer 1, 4–10: Dar prieš sutverdamas motinos kūne, aš tave išrinkau

Ps 71, 1–2. 3–4a. 5–6ab. 15ab. 17. P.: Tu buvai mano sargas nuo pat kūdikystės.

1 Pt 1, 8–12: Šito išganymo ieškojo ir jį tyrinėjo pranašai

† Lk 1, 5–17: ji pagimdys tau sūnų, o tu jį praminsi Jonu

Liturginiai Mišių skaitiniai

Dienos Skaitiniai Š (106)

Iz 49, 1–6: Tave padarysiu tautų šviesa

Ps 139, 1–3. 13–14ab. 14c–15. P.: Dėkoju, kad taip stebuklingai mane tu sukūrei.

Apd 13, 22–26: Prieš Kristui ateinant, Jonas paskelbė atsivertimo krikštą

† Lk 1, 57–66. 80: Jo vardas – Jonas

Trumpai

Šv. Jono Krikštytojas, dar būdamas Šventosios Dvasios pripildytos motinos įsčiose, džiūgavo dėl žmonijos išganymo atėjimo, pats jo gimimas pranašavo Viešpatį Kristų. Tokia malonė spindėjo jame, kad pats Viešpats apie jį sakė, jog tarp gimusių iš moterų nėra didesnio už Joną Krikštytoją.