Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Švenčiausiasis Jėzaus Vardas

Datos: Į Visuotinį Romos kalendorių sugrąžintas 2002 m. Romos Mišiole.

Gretutiniai variantai: Švč. Jėzaus Vardas.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas sausio 3 d.

Laisvas minėjimas (m/12),

Spalva balta.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (plg. 181, 42)

Fil 2, 1–11: Jėzaus vardui priklaups kiekvienas kelis

Ps 8, 8, 4–5. 6–7. 8–9. P.: Viešpatie, mūsų Valdove, koks įstabus tavo vardas pasauly!

† Lk 2, 21–24: Jam buvo duotas Jėzaus vardas

Trumpai

Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus.
Jis, turėdamas Dievo prigimtį,
godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu,
bet apiplėšė pats save,
priimdamas tarno išvaizdą
ir tapdamas panašus į žmones.
Jis ir išore tapo kaip visi žmonės;
jis nusižemino,
tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties.
Todėl ir Dievas jį išaukštino
ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų,
kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis
danguje, žemėje ir po žeme
ir kiekvienos lūpos
Dievo Tėvo šlovei išpažintų:
„JĖZUS KRISTUS YRA VIEŠPATS!“
(Fil 2, 5–11)