Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Efremas

Šv. Efremas (306–373)

Diakonas, Bažnyčios mokytojas.

Datos: 306–373.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas birželio 9 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji Bažnyčios mokytojams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (97: 483, 429)

Kol 3, 12–17: Viršum visko tebūna meilė, kuri yra tobulumo ryšys

Ps 37, 3–4. 5–6. 30–31. P.: Teisuolio burna išmintį skelbia.

† Lk 6, 43–45: Lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis

Trumpai

Šv. Efremas (306–373) gimė Turkijoje. Garsėjo kaip geras pamokslininkas. Rašė religines poemas, giesmes, kurioms pritaikydavo gnostikų ir arijonų mėgstamas ir tuomet itin populiarias melodijas. Taip jis kovojo su eretikais. Dažnai pasitraukdavo į dykumą maldai ir atgailai.