Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Timotiejus ir Titas

Šv. Timotiejus, vyskupas, I–II a.Šv. Titas, vyskupas

Vyskupai; apaštalo Pauliaus mokiniai.

Datos: I–II a.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimi sausio 26 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Pirmasis minėjimo skaitinys yra savas.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (36, 402)

2 Tim 1, 1–8: Aš vis prisimenu tavo nuoširdų tikėjimą

   arba Tit 1, 1–5: Titui, tikram bendro tikėjimo sūnui

Ps 96, 1–2a. 2b–3. 7–8a. 10. P.: Skelbkit tautoms nuostabius Viešpaties darbus.

† Lk 10, 1–9: Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža

Trumpai

Šv. Timotiejus, vyskupas, I–II a. Gimęs pagonio tėvo ir motinos žydės šeimoje. Buvęs apaštalo Pauliaus mokinys (1 Kor 16, 10).

Šv. Titas, vyskupas, lydėjęs apaštalą Paulių į Apaštališkąjį Susirinkimą Jeruzalėje. Apie 63 m. paskirtas Kretos vyskupu.