Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Elzbieta Vengrė

Šv. Elzbieta (1207–1231)

Tiuringijos grafienė, vargšų slaugytoja.

Datos: 1207–1231.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas lapkričio 17 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji labdarėms“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (232: 490, 512)

1 Jn 3, 13–18: Ir mes turime guldyti gyvybę už brolius

Ps 112, 1–2. 3–4. 5–7a. 7b–8. 9. P.: Laimingas, kas Viešpaties bijo.

† Lk 6, 27–38: Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas

Trumpai

Šv. Elzbieta gimė 1207 m. Vengrijos karaliaus Andriaus II ir karalienės Gertrūdos šeimoje, mirė 1231 m. Keturiolikmetė ištekėjo už Tiūringijos grafo Liudviko IV, kuriam pagimdė tris sūnus. Tapusi našle, po drąsiai ištvertų vargų ir jau seniai atsidavusi dangiškų dalykų meditacijai, nuvyko į Marburgo ligoninę Vokietijoje, kurią pati buvo įsteigusi, prisiėmė neturtą ir pasiaukojo ligonių ir vargšų slaugymui iki paskutinio dvasios atodūsio. Mirė būdama dvidešimt penkerių metų amžiaus.