Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Juozapas, Švč. Mergelės Marijos Sužadėtinis

Šv. Juozapas, Švč. M. Marijos Sužadėtinis

Kaišiadorių vyskupijos globėjas.

Gretutiniai variantai: Šv. Juozapas, Švč. M. Marijos Sužadėtinis.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama kovo 19 d. Jei sutampa su V gavėnios sekmadieniu, keliama į pirmadienį. Jei sutampa su Verbų sekmadieniu ar Didžiąja savaite, keliama į šeštadienį prieš Verbų sekmadienį.

IŠKILMĖ (S/3). Neprivaloma.

Spalva balta.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (59)

2 Sam 7, 4–5a. 12–14a. 16: Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą

Ps 89, 2–3. 4–5. 27. 29. P.: Gyvuos jojo ainiai per amžius.

Rom 4, 13. 16–18. 22: Nesant jokios vilties, Abraomas patikėjo viltimi

† Mt 1, 16. 18–21. 24a: Juozapas padarė, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta

   arba † Lk 2, 41–51a: Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs

Trumpai

Iš evangelijų žinome, kad šv. Juozapas kilęs iš Dovydo giminės (Mt 1, 1–17; Lk 3, 23–38) ir gyveno Nazarete. Neabejotina, kad Juozapas buvo itin skaistus, dvasingas žmogus, nes tik tokiam galėjo būti patikėta Dievo Sūnaus globa ir tik toks galėjo išgirsti angelo nurodymus. Šv. Juozapo kultas prasidėjo Rytuose IV a., Šv. Sabo vienuolyne (netoli Jeruzalės). Vakaruose jo kultas ėmė plisti nuo VIII a.

Šaltiniai EIS

Jono Pauliaus II Apaštališkasis paraginimas REDEMPTORIS CUSTOS »»