Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Jonas, apaštalas

Šv. apaštalas ir evangelistas Jonas

Apaštalas, evangelistas.

Datos: I a.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama gruodžio 27-ąją, trečiąją Kalėdų dieną.

Šventė (F/7).

Spalva balta.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (253)

1 Jn 1, 1–4: Ką regėjome ir girdėjome, skelbiame ir jums

Ps 97, 1–2. 5–6. 11–12. P.: Teisingieji, džiaukitės Viešpaties prieglobsty.

† Jn 20, 1–8: Tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį

Trumpai

Šv. apaštalo ir evangelisto Jono šventė

Trečioji Kalėdų diena. Šv. apaštalas Jonas – Evangelijos pagal Joną ir Apreiškimo Jonui knygos autorius. Kilęs iš Betsaidos, apaštalo Jokūbo brolis, jauniausias iš apaštalų. Vienintelis iš jų sekė Kristų kryžiaus keliu, stovėjo po Kristaus kryžiumi. Čia Jėzus pavedė Jonui globoti savo motiną Mariją. Jo, kaip evangelisto, simbolis mene – erelis.