Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Pranciška Romietė

>Šv. Pranciška Romietė (1384–1440)

Vienuolė.

Datos: 1384–1440.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minima kovo 9 d. Visuotinėje Bažnyčioje. Nuo 2007 m. LIETUVOJE perkelta į kovo 10 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji vienuolėms“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (57: 456, 503)

Pat 31, 10–13. 19–20. 30–31: Šlovė moteriškei, kuri Viešpaties bijo!

Ps 34, 2–3. 4–5. 6–7. 8–9. 10–11. P.: Visuomet aš Viešpatį gerbsiu, juo mano siela didžiuosis.

† Mt 22, 34–40: Mylėk Viešpatį, savo Dievą, ir savo artimą kaip save patį

Trumpai

Šv. Pranciška Romietė gyveno 1384–1440 m. Ji dosniai dalijo labdarą, stebindama visus nepaprastu gerumu ir atjauta svetimoms nelaimėms. Subūrė grupę taurių moterų, norėjusių gyventi kaip ji: tarnauti Dievui malda, atgaila ir gailestingumo darbais.