Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Jonas Kentietis

Šv. Jonas Kentietis (1390–1473)

Kunigas.

Datos: 1390–1473.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Paminimas gruodžio 23 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“ arba „Bendrieji vienuoliams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (250: 486, 512)

Jok 2, 14–17: Jei tikėjimas neturi darbų, jis savyje miręs

Ps 112, 1–2. 3–4. 5–7a. 7b–8. 9. P.: Laimingas, kas Viešpaties bijo.

† Lk 6, 27–38: Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas

Trumpai

Šv. Jonas Kentietis (1390–1473), kunigas, šv. Kazimiero mokytojas. Daugelį metų dėstė Krokuvos akademijoje, po to dirbo pastoracinį darbą Olkuso parapijoje, kur, ištobulinęs savo sieloje tikrojo tikėjimo dorybes, tapo savo bendradarbiams ir mokiniams pamaldumo ir artimo meilės pavyzdžiu. Mirė Lenkijoje, Krokuvoje.