Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Turibijus Mongrovietis

Šv. Turibijus Mongrovietis (1538–1606)

Vyskupas; teisininkas.

Datos:1538–1606.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas kovo 23 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (62: 392, 395)

2 Tim 1, 13–14; 2, 1–3: Sergėk brangųjį palikimą, padedamas Šventosios Dvasios

Ps 96, 1–2a. 2b–3. 7–8a. 10. P.: Skelbkit tautoms nuostabius Viešpaties darbus.

† Mt 9, 35–38: Pjūtis didelė, o darbininkų maža

Trumpai

Šv. Turibijus Mongrovietis (1538–1606), Limano vyskupas. Jis buvo pasaulietis, patyręs teisininkas, kilimo iš Ispanijos. Tapęs vyskupu, degdamas apaštališku uolumu, išvyko į Ameriką. Daugelį kartų, dažnai pėsčias, aplankė plačią vyskupiją, uoliai rūpinosi jam pavestais tikinčiaisiais, dvasininkijoje pasitaikančius piktnaudžiavimus ir papiktinimus panaikindavo sinodais. Ryžtingai gynė Bažnyčią, dėl to buvo suimtas ir perduotas provincijos valdytojui. Ištvėręs daugelį kankinimų, pelnė kankinio vainiką.