Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Cecilija

Šv. Cecilija – muzikos globėja

Mergelė, kankinė.

Muzikos globėja.

Datos: gerbimas nuo V a.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minima lapkričio 22 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva raudona.

Skaitiniai – iš „Bendrieji kankiniams“ arba „Bendrieji mergelėms“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (236: 444, 496)

Kun 19, 1–2. 17–19a: Mylėk savo artimą kaip save patį

Ps 15, 2–3ab. 3cd–4ab. 5. P.: Viešpatie, kas gi galės Tavo namuos pasilikti?

† Mt 7, 21–27: Namas, pastatytas ant uolos, ir namas, pastatytas ant smėlio

Trumpai

Šv. Cecilijos, apie kurią žinome tik iš legendų, garbinimą liudija V a. Romoje pastatyta bazilika. Iš meilės Kristui saugodama savo nekaltybę Cecilija tapo kankine. Nuo viduramžių Cecilija laikoma muzikos globėja.