Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas

ANGELŲ ŠLOVINGĄ DUONĄ, mylimiems vaikams malonę duoda vargšams į kelionę, tik ne pajuokai – piktiems.

Gretutiniai variantai: .Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas; Devintinės.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama antrąjį sekmadienį po Sekminių (Lietuvoje), Visuotinėje Bažnyčioje – antrąjį ketvirtadienį po Sekminių.

IŠKILMĖ (S/3). PRIVALOMA.

Sekvencija neprivaloma, tradicinė procesija po pagrindinių Mišių su evangelijų skaitymais.

Spalva balta.

A metais: Skaitiniai ABC (210)

Įst 8, 2–3. 14b–16a: Valgydino mana, kurios nežinojai, kurios nė tavo tėvai nežinojo

Ps 147, 12–13. 14–15. 19–20. P.: Šlovink, Jeruzale, Viešpatį.

1 Kor 10, 16–17: Jei viena duona, tai ir mes daugelis esame vienas kūnas

∆ Sekvencija (neprivaloma): Nuo saulėtojo Siono...

† Jn 6, 51–58: Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas

B metais: Skaitiniai ABC (372)

Iš 24, 3–8: Tai kraujas sandoros, kurią su jumis sudarė Viešpats

Ps 116, 12–13. 15 ir 16bc. 17–18. P.: Išganymo taurę pakelsiu, Viešpaties vardą kartosiu.

Žyd 9, 11–15: Kristaus kraujas nuvalys mūsų sąžinę

† Mk 14, 12–16. 22–26: Tai mano kūnas, tai mano kraujas

C metais: Skaitiniai ABC (531)

Pr 14, 8–20: Atnešė duonos ir vyno

Ps 110, 1. 2. 3. 4. P.: Tu Kunigas amžiais kaip Melchizedekas.

1 Kor 11, 23–26: Kada tik valgote šitą duoną ir geriate iš šitos taurės, jūs skelbiate Viešpaties mirtį

† Lk 9, 11b–17: Visi pavalgė iki soties

 

Skaitiniai procesijai RM (1118)

I stotis   † Mt 5, 1–12a

II stotis  † Mk 8, 1–9

III stotis † Lk 22, 14–20

IV stotis † Jn 15, 4–14

Trumpai

...