Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Švč. Mergelės Marijos Gimimas

Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu. Šiluvos šventovė

Datos: pradėta švęsti Vakarų Bažnyčioje XI a.

Gretutiniai variantai: Šilinė.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama rugsėjo 8 d.

Šventė (F/7), Lietuvoje – iškilmė (S/4c).

Spalva balta.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (176)

Mch 5, 1–4a: Iki laukianti kūdikio pagimdys

   arba Rom 8, 28–30: Kuriuos Dievas iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė

Ps 13, 6ab. 6cd. P.: Širdingai aš džiaugiuosi Viešpačiu.

† Mt 1, 1–16. 18–23: Jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios

Trumpai

Jeruzalėje, Marijos gimimo vietoje, buvo pastatyta ir pašventinta Šv. Onos bažnyčia. Nuo VII a. rugsėjo 8 d. Romoje švenčiama Marijos gimimo diena, nuo XI a. – jau visoje Vakarų Bažnyčioje. Marijos Gimimo šventė su Viešpaties (gruodžio 25 d.) ir Jono Krikštytojo (birželio 24 d.) gimimo dienomis yra vienintelės Romos kalendoriuje „gimimo“ šventės.