Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Martynas I

Šv. Martynas I (†655)

Popiežius, kankinys.

Datos: †655.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas balandžio 13 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva raudona.

Skaitiniai – iš „Bendrieji kankiniams“ arba „Bendrieji popiežiui“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (67: 349, 361)

2 Tim 2, 8–13; 3, 10–12: Visi, kurie trokšta maldingai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekiojami

Ps 126, 1–2ab. 2cd–3. 4–5. 6. P.: Su ašara beriamas grūdas, bet džiaugsmas pjūčiai atėjus.

† Jn 15, 18–21: Jei persekiojo mane, tai ir jus persekios

Trumpai

Šv. Martynas (†655), popiežius, kankinys. Jis Laterano Sinode pasmerkė monotelitų ereziją. Po to, imperatoriaus Konstanto II įsakymu, egzarchui Kaliopai įsibrovus į Laterano baziliką, buvo nušalintas nuo sosto ir pervežtas į Konstantinopolį, kur grasos namuose buvo labai griežtai saugomas. Vėliau perkeltas į Chersonesą, po maždaug dvejų metų užbaigė kančias ir pasiekė amžinybės vainiką.